Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten

België in de Verenigde Staten

Nieuws

17 jul

Vandaag 17 juli, de verjaardag van de goedkeuring van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, zal helaas een bijkomende dag van lijden zijn voor slachtoffers die, over de hele wereld, lijden onder de gevolgen van een aanhoudend gewapend conflict in hun regio.

11 jul

De VN-Mensenrechtenraad in Genève heeft vandaag een nieuwe resolutie van België aangenomen over de bestrijding van technologie gefaciliteerd gendergerelateerd geweld.

11 jul

België is uitermate verontrust door de conclusies van het eindrapport van de Expertengroep van de Verenigde Naties inzake de Democratische Republiek Congo (DRC).

08 jul

Met 0,7% haalt België in juni 2024 haar beste resultaat voor het omzettingstekort in de voorbije tien jaar. Ze landt hiermee onder de EU-maximumnorm van 1%. In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU werden aanzienlijke inspanningen geleverd om Europese richtlijnen correct, tijdig en volledig om te zetten in Belgische wetgeving. Deze inhaalbeweging heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen.

04 jul

Een gesprek met Ariadne Petridis, Permanente Vertegenwoordigster van België bij de NAVO.