Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten

Nationaliteit

Algemeen

De wet op de Belgische nationaliteit omvat een waaier van bepalingen over de toekenning van de nationaliteit (bv. door geboorte), de verkrijging (bv. door naturalisatie), het verlies (bv door vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit voor 10 juni 2007) en de herkrijging.

Voor uitgebreide inlichtingen, klik hier.

Elke individuele situatie moet afzonderlijk onderzocht worden. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de Ambassade of het Consulaat-generaal in de VS en in België met uw gemeente. Hierna volgen richtlijnen voor een aantal bijzondere gevallen die het meest van belang zijn voor de Belgen die in de VS verblijven. Het is echter mogelijk dat er nog andere speciale omstandigheden zich voordoen die hieronder niet vermeld zijn.

Indien u inlichtingen wenst over de Amerikaanse nationaliteit en het bezit van meerdere nationaliteiten, gezien vanuit een Amerikaans standpunt, kunt u de website van het Department of State bezoeken.

Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind

(artikel 8 § 1 - 2°b van de nationaliteitswet) 

Wanneer u zelf niet in België bent geboren, zijn uw kinderen geboren in het buitenland, niet automatisch Belg bij de geboorte. Wilt u graag de Belgische nationaliteit toekennen, dan dient u als Belgische ouder een verklaring af te leggen voordat uw kind 5 jaar wordt.

U legt deze verklaring van toekenning af in persoon op de Belgische consulaire vertegenwoordiging die bevoegd is voor de plaats waar u woont.

Voor te leggen documenten:

 • Integrale kopie van de geboorteakte van uw kind..
 • De betaling via gecertificeerde check of postwissel (money order), uitgeschreven aan "Consulate General of Belgium" of "Embassy of Belgium". In Washington kan u ook met een kredietkaart betalen, door het "Credit Card Authorization Form" bij uw aanvraag te voegen. De prijslijst vindt u hier
 • Bewijs van hoofdverblijfplaats in het rechtsgebied van de consulaire post (bv. Kopie rijbewijs, huurcontract, W2, E1040,...)
 • Een kopie van een identiteitsdocument met foto van het kind (bv: paspoort)
 • Een gelegaliseerde kopie van de groene kaart of het Amerikaans naturalisatiecertificaat van de Belgische ouder

Deze documenten moeten ten laatste 6 weken voor de 5de verjaardag voorgelegd worden.

Voorwaarden waaraan deze documenten moeten voldoen:

 • De documenten mogen op de datum van indiening niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Alle documenten afgegeven door Amerikaanse autoriteiten, moeten voorzien zijn van de apostille en van een beëdigde vertaling in het Duits, Frans of Nederlands, eveneens voorzien van een apostille
 • De legalisaties en vertaalkosten zijn ten laste van de aanvrager. Gebeuren de beëdigde vertalingen in de VS, dan wordt de handtekening van de vertaler gelegaliseerd door een "Notary Public". Het document moet ook voorzien worden van een apostille. Voor een lijst van vertalers in de VS gelieve de website van de "American Translators Association" te raadplegen.

Juridisch gevolg

Uw kind wordt Belg op het ogenblik van de verklaring.  U kan op diezelfde dag het formulier voorleggen voor de inschrijving in de consulaire registers (ondertekend door beide ouders) en een paspoort aanvragen mits voorlegging van de vereiste stukken. 

Behoudsverklaring

Sinds 12 juli 2018 moeten Belgen die tussen hun 18e en 28e verjaardag een paspoort of identiteitskaart verkregen geen behoudsverklaring meer afleggen, op voorwaarde dat ze nog geen 28 jaar oud waren op 12 juli 2018.

(artikel 22 § 1 - 5° van de nationaliteitswet)

 • U bent in het buitenland geboren na 1 januari 1967
 • U hebt nooit uw hoofdverblijfplaats in België gehad tussen uw 18e en 28e verjaardag
 • U hebt één of meerdere andere nationaliteiten naast de Belgische
 • U kunt niet aantonen dat u in het buitenland werkt voor rekening van een Belgische overheid (Federale regering, Gemeenschappen en Gewesten, etc.)
 • U hebt geen Belgisch paspoort of identiteitskaart aangevraagd en verkregen tussen uw 18e en 28e verjaardag

In dit geval moet u tussen uw 18e en 28e verjaardag een verklaring ondertekenen om de Belgische nationaliteit te behouden. U legt deze verklaring af op de Belgische Ambassade of bij de consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor de plaats waar u woont.

Voor te leggen documenten:

 • Een integrale kopie van uw geboorteakte
 • De betaling via gecertificeerde check of postwissel (money order), uitgeschreven aan "Consulate General of Belgium" of "Embassy of Belgium". In Washington kan u ook met een kredietkaart betalen, door het "Credit Card Authorization Form" bij uw aanvraag te voegen. De prijslijst vindt u hier
 • Bewijs van hoofdverblijfplaats in het rechtsgebied van de consulaire post (bv. Kopie rijbewijs, huurcontract, W2, E1040,...)
 • Kopie van een identiteitsdocument (met foto)
 • Een gelegaliseerde kopie van de groene kaart of het Amerikaans naturalisatiecertificaat van de Belgische ouder

Deze documenten moeten ten laatste 6 weken voor uw 28ste verjaardag voorgelegd worden.

Voorwaarden waaraan de stukken moeten voldoen:

 • De documenten mogen op de datum van indiening niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Alle documenten afgegeven door Amerikaanse autoriteiten, moeten voorzien zijn van een apostille en van een beëdigde vertaling in het Duits, Frans of Nederlands, eveneens voorzien van de apostille.

De legalisaties en de vertaalkosten zijn ten laste van de aanvrager. Gebeuren de beëdigde vertalingen in de VS, dan wordt de handtekening van de vertaler gelegaliseerd door een "Notary Public". Het document moet ook voorzien worden van een apostille. Voor een lijst van vertalers in de VS gelieve de website van de "American Translators Association" te raadplegen.