Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten
Home Consulaire diensten Diensten voor Belgen verblijvend in de VS Kinderen die uit een draagmoeder worden geboren

Kinderen die uit een draagmoeder worden geboren

De huidige Belgische wetgeving behandelt de kwestie van het draagmoederschap of van kinderen geboren uit een draagmoeder, momenteel niet.

Ten gevolge van dit juridisch vacuüm ziet de Belgische federale overheid zich genoodzaakt om geen enkel rechtsgevolg te erkennen aan buitenlandse documenten die in dit kader werden opgemaakt (geboorteakte, vonnis, …).

Dit geldt zelfs indien de buitenlandse wettelijk procedure nauwgezet gevolgd werd en de documenten behoorlijk gelegaliseerd of geapostilleerd werden voor gebruik in België. Wat in het buitenland rechtsgevolgen creëert, wordt niet automatisch erkend in de Belgische interne rechtsorde.

Als een Belgische burger besluit om in het buitenland een procedure voor draagmoederschap te volgen, zal de Belgische federale overheid weigeren om het vader- of moederschap van rechtswege te erkennen, zelfs indien de lokale wetgeving gevolgd werd.

Gezien de bevoegdheden van eenieder en voor de redenen hierboven opgesomd, volgt hieruit dat:

  • geen Belgisch paspoort, ook geen voorlopig paspoort, door de FOD Buitenlandse Zaken zal worden afgegeven aan een kind geboren uit een draagmoeder;
  • geen enkel laissez-passer noch visum, door de Dienst Vreemdelingenzaken zal worden uitgereikt aan een kind geboren uit een draagmoeder.

Bij gebrek aan een mogelijkheid om een reisdocument te verkrijgen dat het kind, geboren uit een draagmoeder, toelaat om te reizen zullen de wensouders zich moeten richten tot de bevoegde Belgische rechtbank.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u met ons contact opnemen: https://unitedstates.diplomatie.belgium.be/nl/ambassade-en-consulaten